Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:39 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39
Datum och tid: 2016-05-26 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:38

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar (UbU20)
Justering
Prop. 2015/16:131 och motioner
Föredragande: MLS
UbU20

5. Anmälan till kammardebatt om UbU20, onsdagen den 8 juni 2016

6. Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med examen på forskarnivå (UbU22)
Justering
Prop. 2015/16:142 och motioner
Föredragande: ML
UbU22

7. Anmälan till kammardebatt om UbU22, onsdagen den 8 juni 2016

8. Vårändringsbudget för 2016 (UbU8y)
Justering
Prop. 2015/16:99 och motioner
Föredragande: RA
UbU8y

9. 2016 års ekonomiska vårproposition (UbU7y)
Justering
Prop. 2015/16:100 och motioner
Föredragande: RA
UbU7y

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

13. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 (UbU25)
Beredning
Redogörelse 2015/16:RR3
Rapport 2015/16:RJ1
Föredragande: IE
FPM2-UbU25

Bilagor