Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40
Datum och tid: 2016-06-09 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik
Program
Deltagarlista

Bilagor


Uppdaterad sammanträdesplan