Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:41 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-information från regeringen om ett europeiskt initiativ om molnbaserade tjänster
Statssekreteraren Karin Röding, departementssekreteraren Karl Sälgström och departementssekreteraren Anna Wetterbom, samtliga från Utbildningsdepartementet

2. Slutredovisning av utskottets uppföljningsprojekt om två högskolereformer - autonomi och kvalitet
Niels Mejlgaard, Centerledare och forskningsledare, och Mads P. Sørensen, Seniorforskare, från Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA)
Delredovisning 5

3. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:39
Protokoll 2015/16:40

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2015/16:28

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

9. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015 (UbU23)
Justering
Redogörelse 2015/16:RR3
Redogörelse 2015/16:RJ1
Föredragande: IE
UbU23

10. Anmälan till kammardebatt om UbU23 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015, tisdagen den 21 juni 2016

Bilagor


Faktapromemoria 2015/16:FPM85 från Utbildningsdepartementet om ett europeiskt initiativ om molnbaserade tjänster