Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en rymdstrategi för Europa
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, ämnesrådet Rolf Höijer, departementssekreteraren Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Veronica Ahlqvist
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 526-2016/17)
KOM(2016) 705
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 1)

2. EU-överläggning om att stödja yngre forskare
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, ämnesrådet Rolf Höijer, departementssekreteraren Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Veronica Ahlqvist
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 527-2016/17)
Rådsdokument 14131/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2-3 för punkt 2)

3. EU-överläggning om genomförandet av strategin för internationellt samarbete inom forskning och innovation
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, ämnesrådet Rolf Höijer, departementssekreteraren Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Veronica Ahlqvist
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 528-2016/17)
KOM(2016) 657
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3-4 för punkt 3)

4. Information om europeiska rymdorganisationens (ESA) ministerrådsmöte den 1-2 december 2016
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Jonas Björck, ämnesrådet Magnus Härviden, ämnesrådet Rolf Höijer, departementssekreteraren Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Veronica Ahlqvist

5. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:9

6. Anmälningar

7. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

8. Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning i Komvux (UbU6)
Justering
Prop. 2016/17:5 och motioner
Föredragande: JS
UbU6

9. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater
Subsidiaritetsprövning
Föredragning och ev. beslut
KOM(2016) 662
Föredragande: JS
Kansliets föredragningspromemoria
Regeringens bedömning (sänds ut med ett kompletterande utskick)
KOM(2016) 662

10. Mottagande av motion
Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22 från miljö- och jordbruksutskottet

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Preliminär dagordning Konkurrenskraftsrådet den 29 november 2016