Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-17 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:10

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:10

4. En stärkt yrkeshögskola (UbU5)
Justering
Prop. 2015/16:147 och motioner
Föredragande: ML
UbU5

1. Anmälan till kammardebatt om En stärkt yrkeshögskola (UbU5), torsdagen den 24 november 2016

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor