Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Arbetsförmedlingen
Generaldirektören Mikael Sjöberg och direktören för avdelningen förmedlingsavdelningen Marie Linell-Persson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:11

3. Anmälningar
Skrivelse för kännedom

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Statens kreditförluster på studielån (UbU8)
Beredning
Skr. 2016/17:34
Föredragande: AA
FPM-UbU8

6. Förebyggande arbete mot radikalisering som leder till våldsinriktad extremism
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
KOM(2016) 379
Föredragande: IE
FPM-Ev. yttrande till KU
KOM(2016) 379

7. Uppföljningsprojekt
Beslut
Föredragande: CN
FPM-Uppföljningsprojekt

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor