Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-12-01 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:12

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:11
EU-blad 2016/17:12

4. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CM
UbU2

5. Anmälan till kammardebatt om Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2), tisdagen den 13 december 2016

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor