Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-01-12 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Statens medicinsk-etiska råd (SMER) om rapporten Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning, 2016:1
Ordföranden för SMER Kjell Asplund m.fl.

2. Information från Universitets- och högskolerådet om meritvärdering
Generaldirektören Ulf Melin, avdelningschefen Tuula Kuosmanen och utredaren Erica Finnerman, samtliga från Universitets- och högskolerådet.

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:15
EU-blad 2016/17:16

5. Statens kreditförluster på studielån (UbU8)
Justering
Skr. 2016/17:34
Föredragande: AA
UbU8

6. Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 8-10 februari 2017
Beslut om deltagande
Inbjudan

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor