Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:16

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning (UbU11)
Beredning
Prop. 2016/17:37
Föredragande: RA
FPM-UbU11

5. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (UbU5y)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:10 och motioner
Föredragande: RA
FPM-Yttrande till arbetsmarknadsutskottet
Skr. 2016/17:10
Motion 2016/17:3553 yrkande 4, 9 och 10 av Sven Olof Sällström och Magnus Persson (SD)
Motion 2016/17:3556 yrkande 8 av Maria Arnholm m.fl. (L)

6. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (UbU12)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet, försvarsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt näringsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2016/17:50 och motioner.
Föredragande: IE, HCH

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor