Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-19 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från nätverket INCLUDE om breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning
Ordföranden Patricia Staaf, vice-ordföranden, Carina Carlund och ledamoten Lena Lindhé, samtliga från nätverket INCLUDEs styrelse

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:17

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Kommissionens arbetsprogram för 2017 (UbU4y)
Justering
KOM(2016) 710
Föredragande: AA
UbU4y

6. Öppet hus i riksdagen den 25 mars 2017
Beslut om deltagande

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor