Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:18

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:17

4. Förskolan (UbU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU14
Motionshäfte

5. Öppet hus i riksdagen den 25 mars 2017
Beslut om deltagande

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Program för utbildningsutskottets seminarium om en skola på vetenskaplig grund - forskarskolor för lärare och förskollärare, 2 mars 2017