Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-01-26 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om gymnasiefrågor
Enhetschefen Torun Rudin och undervisningsrådet Bengt Weidow, båda från Skolverkets enhet för gymnasieskola, avdelningen för läroplaner

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:19

3. Anmälningar
Dnr 1071-2016/17

4. Inkomna EU-dokument

5. EU-planering våren 2017
EU-planeringsdokument våren 2017

6. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (UbU5y)
Justering
Skr. 2016/17:10 och motioner
Föredragande: RA
UbU5y

7. Förskolan (UbU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU14 (Tidigare utsänd till sammanträdet den 24 januari 2017)
Motionshäfte (Tidigare utsänd till sammanträdet den 24 januari 2017)

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor