Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-01-31 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)
Rymdutredaren och f.d. landshövdingen Ingemar Skogö

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:20

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. En rymdstrategi för Europa (UbU13)
Beredning
Föredragande: RA
FPM-UbU13
Protokollsutdrag - konstitutionsutskottet
Yttrande - försvarsutskottet
Yttrande - näringsutskottet

6. Överlämnande av motioner
Fråga om överlämnande av motion 2016/17:3568 yrkande 33 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) och motion 2016/17:3564 (C) yrkande 30 och 33 av Fredrik Christensson m.fl. (C) till näringsutskottet
Föredragande: IE, HCH
Motion 2016/17:3568 (M) yrkande 33
Motion 2016/17:3564 (C) yrkande 30 och 33

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Kommissionens svar på utbildningsutskottets utlåtande om en ny kompetensagenda för Europa (K(2017) 113)