Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-02-02 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om att investera i Europas ungdomar med fokus på Europeiska solidaritetskåren
Statssekreteraren Helene Öberg, departementsrådet Håkan Emsgård, departementsrådet Linda Nordin, departementssekreteraren Eva Henriks och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1138-2016/17)
Rådsdokument WK 767/2017 INIT
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 1)

2. EU-överläggning om inkludering och mångfald för att åstadkomma en kvalitativ utbildning för alla
Statssekreteraren Helene Öberg, departementsrådet Håkan Emsgård, departementsrådet Linda Nordin, departementssekreteraren Eva Henriks och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1139-2016/17)
Rådsdokument 5207/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2 för punkt 2)

3. EU-överläggning om den europeiska terminen med fokus på elever och studenters olika behov, likvärdighet, digital kompetens och frågor om tvärgående färdigheter och demokratiska värderingar
Statssekreteraren Helene Öberg, departementsrådet Håkan Emsgård, departementsrådet Linda Nordin, departementssekreteraren Eva Henriks och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1140-2016/17)
Rådsdokument 5240/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3-4 för punkt 3)

4. Information från Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen
Utbildningsrådet Åsa Petri

5. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:21

6. Anmälningar
Dnr 1091-2016/17

7. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:18

8. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (UbU12)
Beredning
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: IE och HCH
FPM-UbU12
Motionshäfte

9. Gymnasieskolan (UbU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: JS
FPM-UbU15
Motionshäfte

10. En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 (UbU10)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:46 och motioner
Föredragande: CM
Motion 2016/17:835 yrkande 14 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

11. Utskottsresa
Förslag till resmål

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Preliminär dagordning UUKI-rådet 17 februari 2017