Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en rymdstrategi för Europa
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Anders Lönn och kanslirådet Mattias Jennerholm
Regeringens faktapromemoria (2016/17:FPM31)
KOM(2016) 705
Gemensam deklaration från EU och ESA
Kanslikommentar

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:22

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:19

5. Förskolan (UbU14)
Justering
Motioner
Föredragande: ML
UbU14

6. Anmälan till kammardebatt om Förskolan (UbU14), onsdagen den 22 februari 2017

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inkomna Regeringsbeslut från den 27 oktober 2016 till den 31 januari 2017