Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-02-23 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Generaldirektören Greger Bååth samt avdelningscheferna Åsa Karle och Christer Fleur

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:24

3. Anmälningar
Dnr 1327-2016/17
Nordiska rådets rekommendationer: 1/2016, 13/2016, 20/2016 och 27/2016

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. En försöksverksamhet med betyg fr.o.m. åk 4 (UbU10)
Justering
Prop. 2016/17:46 och motioner
Föredragande: CM
UbU10

6. Anmälan till kammardebatt om En försöksverksamhet med betyg fr.o.m. åk 4 (UbU10), onsdagen den 1 mars 2017

7. En rymdstrategi för Europa (UbU13)
Justering
KOM(2016) 705
Föredragande: RA
UbU13

8. Anmälan till kammardebatt om En rymdstrategi för Europa (UbU13), onsdagen den 1 mars 2017

9. Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU19
Motionshäfte

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor