Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:25

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (UbU12)
Beredning av inkomna yttranden
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: IE, HCH
FPM2-UbU12

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor