Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-03-02 kl. 09:15

Torsdag 2017-03-02 kl. 09:15

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-02 09:15
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:26

2. Anmälningar
Dnr 1384-2016/17

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Gymnasieskola (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JS
UbU15

5. Anmälan till kammardebatt om Gymnasieskolan (UbU15), torsdagen den 16 mars 2017

6. Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AA
FPM2-UbU17

7. Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM2-UbU19

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Program och deltagarförteckning till utbildningsutskottets seminarium om en skola på vetenskaplig grund - forskarskolor för lärare och förskollärare