Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-16 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:27

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:20

4. Skolväsendet lärare och elever (UbU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU18
Motionshäfte

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor