Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:28

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Vuxenutbildningen (UbU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: JS
FPM-UbU16
Motionshäfte

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor