Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:29

2. Anmälningar
Dnr 1553-2016/17

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (UbU12)
Justering
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: IE, HCH
UbU12

5. Anmälan till kammardebatt om Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (UbU12), onsdagen den 5 april 2017

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor