Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-03-30 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:30

2. Anmälningar
Dnr 1582-2016/17

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:21

4. Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Beredning
Föredragande: IE, RA
FPM-Utskottsinitiativ
Förslag om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg

5. Seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling, 17 maj 2017
Beslut

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor