Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-04 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:32

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AA
UbU17

5. Uppföljning av studie- och yrkesvägledning
Beslut
Förstudie

6. Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Beredning
Föredragande: RA
FPM - Utskottsinitiativ - placering av elev
Utskottsinitiativ - placering av elev

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor