Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-04-06 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:32

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU19

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 (UbU00y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: AA
FPM-Skrivelse 2016/17:75

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UbU00y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: AA
FPM-EU:s årsbok 2016
Motion 2016/17:3662

7. Vitboken om EU:s framtid (UbU00y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
KOM(2017) 2025
Föredragande: AA
FPM-Vitboken

8. En livsmedelsstrategi för Sverige (UbU00y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet och ev. beredning
Prop. 2016/17:104 och motion
Föredragande: JS
FPM-Livsmedelsstrategi
Motion 2016/17:3618

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor


Program -Veteranföreningens årsmöte 10 maj 2017
Program - Offentlig utfrågning i socialutskottet 6 april 2017