Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:34 Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-04-20 09:00
Plats: RÖ 4-30, kl. 09:00 (punkt 1-6) Skandiasalen, kl. 10:00 (punkt 7)

1. EU-överläggning om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
Statssekreteraren Oscar Stenström, från Utrikesdepartementet, och medarbetare
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1829-2016/17)
Rådsdokument 7747/17
Regeringens faktapromemoria (2016/17:FPM69)
Kanslikommentar till EU-överläggningen

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:33

3. Anmälningar
Dnr 1714-2016/17

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

7. Information om meritvärdering av betyg (kl. 10.00 i Skandiasalen)
Utbildningsdepartementet, Universitets- och högskolerådet, Skolverket, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges Elevkårer och Association of Swedish IB Schools (ASIB)

Bilagor


Program - Information om meritvärdering av betyg