Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet
Chefsjuristen Jonas Nordström och juristen Lina Abrahamsson
Kanslikommentar till utskottsinitiativ

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:34

3. Anmälningar
Dnr 1846-2016/17
Dnr 1867-2016/17
Dnr 1913-2016/17

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Vuxenutbildningen (UbU16)
Justering
Motioner
Föredragande: JS
UbU16

6. Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AA
UbU17

7. Skolväsendet - lärare och elever (UbU18)
Justering
Motioner
Föredragande: RA
UbU18

8. Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU19

9. Anmälan till kammardebatt om Vuxenutbildningen (UbU16), Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17), Skolväsendet - lärare och elever (UbU18) och Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19), torsdagen den 4 maj 2017

10. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UbU7y)
Justering
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: AA
UbU7y

11. Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (UbU20)
Beredning
Prop. 2016/17:158 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU20
Motionshäfte

12. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)
Beredning
Prop. 2016/17:143 och motioner
Föredragande: IE
FPM-UbU23
Motionshäfte

13. Kulturarvspolitik (UbU00y)
Fråga om yttrande till kulturutskottet och ev. beredning
Prop. 2016/17:116 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-Kulturarvspolitik
Motion 2016/17:3642
Motion 2016/17:3643

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde

Bilagor