Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-05-02 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om skollagsfrågor
Statsrådet Gustav Fridolin m.fl., Utbildningsdepartementet

2. Information om gymnasiets naturbruksprogram
Statssekreteraren Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet
Kanslikommentar till utskottsinitiativ
Utskottsinitiativ

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:35

4. Anmälningar

5. Inkomna EU-dokument

6. En livsmedelsstrategi för Sverige (UbU6y)
Justering
Prop. 2016/17:104 och motion
Föredragande: JS
UbU6y

7. En försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)
Beredning
Prop. 2016/17:161 och motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU21
Motion 2016/17:3703
Motion 2016/17:3704

8. Det livslånga lärandet inom högre utbildning (UbU9)
Beredning
Skrivelse 2016/17:67
Föredragande: AA
FPM-UbU9

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor