Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-05-04 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om kommissionens förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunniga Jenni Larsson, kanslirådet Carina Lindén, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1979-2016/17)
Rådsdokument 8250/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 1)

2. EU-överläggning om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunniga Jenni Larsson, kanslirådet Carina Lindén, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1978-2016/17)
Rådsdokument 7961/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2-3 för punkt 2)

3. EU-överläggning om att ge elever och studerande en röst: hur ska utbildningssystemen förbättras och moderniseras för att bidra med en kvalitetsutbildning till alla
Statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunniga Jenni Larsson, kanslirådet Carina Lindén, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1980-2016/17)
Rådsdokument 8283/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3-4 för punkt 3)

4. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:36

5. Anmälningar
Dnr 1953-2016/17
Dnr 1984-2016/17

6. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:22

7. En skyldighet att erbjuda lovskola (UbU22)
Beredning
Prop. 2016/17:156 och motioner
Föredragande: JS
FPM-UbU22
Motion 2016/17:3658
Motion 2016/17:3705

8. Förändrade ändamål och verksamheter på utgiftsområden (UbU00y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Prop. 2016/17:100
Föredragande: AE
FPM-Förändrade ändamål och verksamheter på utgiftsområden

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Program Veteranföreningens årsmöte 10 maj 2017