Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:38 Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:38
Datum och tid: 2017-05-09 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:37

2. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:23

3. Kulturarvspolitik (UbU8y)
Justering
Prop. 2016/17:116 och motioner
Föredragande: HCH
UbU8y

4. Årsredovisning för staten 2016 (UbU00y)
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2016/17:101
Föredragande: AE
FPM-Årsredovisning för staten

5. Vårändringsbudget för 2017 (UbU00y)
Fråga om yttrande till finansutskottet och ev. beredning
Prop. 2016/17:99
Föredragande: AE
FPM-Vårändringsbudget

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor