Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en rymdstrategi för Europa
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (skickas med kompletterande utskick)
Ev. rådsdokument (skickas ev. med kompletterande utskick)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 1)

2. EU-överläggning om effektivisering av övervaknings- och rapporteringslandskapet för forskning och innovation
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2079-2016/17)
Rådsdokument 8462/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3 för punkt 2)

3. EU-överläggning om ekonomiska motiv till offentligt finansierad forskning och innovation och dess inverkan
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2080-2016/17)
Ev. rådsdokument (skickas ev. med kompletterande utskick)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3-4 för punkt 3)

4. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:38

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

7. Det livslånga lärandet inom högre utbildning (UbU9)
Justering
Skrivelse 2016/17:67
Föredragande: AA
UbU9

8. Anmälan till kammardebatt om Det livslånga lärandet inom högre utbildning (UbU9), torsdagen den 15 juni 2017

9. Indelning i utgiftsområden (UbU9y)
Justering
Prop. 2016/17:100
Föredragande: AE
UbU9y

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Utkast rådsdagordning för Konkurrenskraftsrådet, 29-30 maj 2017
Program för utbildningsutskottet seminarium om skolledare den 17 maj kl 09.00-12.00
Deltagarförteckning för utbildningsutskottet seminarium om skolledare den 17 maj