Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-13 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:3

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds bidrag till svensk forskning (UbU4)
Justering
Redogörelse till riksdagen 2015/16:RR6
Föredragande: CM
UbU4

5. En stärkt yrkeshögskola (UbU5)
Beredning
Prop. 2015/16:147 och motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU5
Mot. 2016/17:147
Mot. 2016/17:3068
Mot. 2016/17:2954 (utdrag)
Mot. 2016/17:3079 (utdrag)
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

6. Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning i Komvux (UbU6)
Beredning
Prop. 2016/17:5 och motioner
Föredragande: JS
FPM-UbU6
Mot. 2016/17:3111
Mot. 2016/17:834 (utdrag)

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor