Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:40 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:40
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:39

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (UbU20)
Justering
Prop. 2016/17:158 och motioner
Föredragande: CM
UbU20

5. Anmälan till kammardebatt om Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (UbU20), onsdagen den 31 maj 2017

6. Vårändringsbudget för 2017 (UbU10y)
Justering
Prop. 2016/17:99 och motion
Föredragande: AE
UbU10y

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor