Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:41 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:41
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:40

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:24
EU-blad 2016/17:25

4. En skyldighet att erbjuda lovskola (UbU22)
Justering
Prop. 2016/17:156 och motioner
Föredragande: JS
UbU22

5. Anmälan till kammardebatt om En skyldighet att erbjuda lovskola (UbU22), onsdagen den 7 juni 2017

6. Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Fortsatt beredning
Föredragande: HCH
Förslag om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Kanslikommentar till utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg (tidigare utsänt till sammanträdet den 30 mars 2017)

7. Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Fortsatt beredning
Föredragande: RA
Förslag om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Kanslikommentar till utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet (tidigare utsänt till sammanträdet den 27 april 2017)

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

11. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2016 (UbU24)
Beredning
Redogörelse 2016/17:RR3
Redogörelse 2016/17:RJ1
Föredragande: PB
FPM-UbU24

Bilagor