Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:42 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:42
Datum och tid: 2017-06-01 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:41

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)
Justering
Prop. 2016/17:143 och motioner
Föredragande: RA
UbU23 (sänds ut med ett kompletterande utskick)

5. Anmälan till kammardebatt om En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23), onsdagen den 7 juni 2017

6. Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation
Beredning
Föredragande CM
Förslag om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation (tidigare utsänt till sammanträdet den 18 maj 2017)
Kanslikommentar till utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation

7. Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Fortsatt beredning
Föredragande: HCH
Förslag om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg (tidigare utsänt till sammanträdet den 30 mars och 30 maj 2017)

8. Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Fortsatt beredning
Föredragande: RA
Förslag om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet (tidigare utsänt till sammanträdet den 27 april och 30 maj 2017)

9. Utskottsresor
Beslut
Föredragande: CN
FPM-utskottsresor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inkomna regeringsbeslut från den 1 februari till den 10 maj 2017