Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:43 Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:43
Datum och tid: 2017-06-08 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Riksbankens Jubileumsfond
Ordföranden Maarit Jänterä-Jareborg och verkställande direktören Göran Blomqvist

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:42

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. En försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)
Justering
Prop. 2016/17:161 och motioner
Föredragande: HCH
UbU21

6. Anmälan till kammardebatt om En försöksverksamhet med branschskolor (UbU21), onsdagen den 14 juni 2017

7. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:143 och motioner
Föredragande: RA
UbU23 (planeras att sändas ut med ett kompletterande utskick måndagen den 5 juni)

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor