Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:44 Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:44
Datum och tid: 2017-06-13 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-information om processen för ett svenskt inspel om nästa ramprogram för forskning och innovation
Statssekreteraren Karin Röding, politisk sakkunnige Anders Lönn, departementssekreteraren Jenny Fernebro och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2282-2016/17)
Kanslikommentar (se s. 1-2 för punkt 1)

2. EU-information om arbetet med att få European Medicines Agency till Stockholm/Uppsala
Statssekreteraren Karin Röding, politisk sakkunnige Anders Lönn, departementssekreteraren Jenny Fernebro och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2281-2016/17)
Rådsdokument XT 21022/1/17 REV 1
Kanslikommentar (se s. 2-3 för punkt 2)

3. Information om Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Statssekreteraren Karin Röding, politisk sakkunnige Klas-Herman Lundgren, ämnesrådet Bente Björk och departementssekreteraren Per Anders Strandberg Nilsson, samtliga från Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:43

5. Anmälningar

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:26
EU-blad 2016/17:27
EU-blad 2016/17:28
EU-blad 2016/17:29

7. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)
Justering
Prop. 2016/17:143 och motioner
Föredragande: RA
UbU23 (sänds ut med ett kompletterande utskick)

8. Anmälan till kammardebatt om En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23), måndagen den 19 juni 2017

9. Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Fortsatt beredning
Föredragande: HCH
Förslag om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg (tidigare utsänt till sammanträdet den 30 mars, 30 maj och 1 juni 2017)

10. Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation
Fortsatt beredning
Föredragande CM
Förslag om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation (tidigare utsänt till sammanträdet den 18 maj och 1 juni 2017)
Kanslikommentar till utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation

11. Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Fortsatt beredning
Föredragande: RA
Förslag om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet (tidigare utsänt till sammanträdet den 27 april, 30 maj och 1 juni 2017)

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor