Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:45 Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Torsdag 2017-06-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:45
Datum och tid: 2017-06-15 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om undantag från kravet på lärarlegitimation
Statssekreteraren Helene Öberg, ämnesrådet Per Eriksson och departementssekreteraren Kristina Lundström, samtliga från Utbildningsdepartementet

2. EU-information om halvtidsuppföljningen av Erasmus+
Statsekreteraren Helene Öberg, politiskt sakkunnige David Holm-Gatica och ämnesråd Anna Gudmundsson, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2295-2016/17)
Kanslikommentar

3. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:44

4. Anmälningar
Dnr 2324-2016/17

5. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

6. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2016 (UbU24)
Justering
Redogörelse 2016/17:RR3
Redogörelse 2016/17:RJ1
Föredragande: PB
UbU24

7. Anmälan till kammardebatt om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2016 (UbU24), tisdagen den 20 juni 2017

8. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun (UbU25)
Beredning
Prop. 2016/17:190
Föredragande: AE
FPM-UbU25

9. Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation
Fortsatt beredning
Föredragande CM
Förslag om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation (tidigare utsänt till sammanträdet den 18 maj, 1 juni och 13 juni 2017)

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor