Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:5

2. Anmälningar
Dnr 354-2016/17

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:6

4. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 (UbU1y)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: RA
UbU1y

5. En stärkt yrkeshögskola (UbU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:147 och motioner
Föredragande: ML
Kompletterande underlag
Tidigare utsända handlingar till sammanträdet den 13 oktober 2016:
FPM-UbU5
Mot. 2016/17:147
Mot. 2016/17:3068
Mot. 2016/17:2954 (utdrag)
Mot. 2016/17:3079 (utdrag)
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

6. Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU2
Motionshäfte

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: AA
FPM - Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Promemoria från konstitutionsutskottet

8. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2015/16:182
Föredragande: AA
FPM - Politiken för global utveckling i genomförande av Agenda 2030
Skr. 2015/16:182

9. Överlämnande av motioner till finansutskottet
Motion 2016/17:3046 yrkande 4, 10, 11, 12 och 13 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion 2016/17:3064 yrkande 1 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion 2016/17:3070 yrkande 5 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Motion 2016/17:3372 yrkande 36 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion 2016/17:3389 yrkande 27, 32, 35 och 36 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

10. Utbildningsutskottets deltagande vid konferensen "Science meets Parliaments" i Bryssel den 8 november 2016
Beslut
Program

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Torsdagen den 27 oktober kl. 10.00
Tisdagen den 8 november kl. 11.00
Torsdagen den 10 november kl. 10.00
Tisdagen den 15 november kl. 11.00
Torsdagen den 17 november kl. 10.00
Tisdagen den 22 november kl. 11.00 - Reservtid
Torsdagen den 24 november kl. 10.00 - Reservtid
Tisdagen den 29 november kl. 11.00
Torsdagen den 1 december kl. 10.00
Tisdagen den 6 december kl. 11.00
Torsdagen den 8 december kl. 10.00 - Reservtid
Tisdagen den 13 december kl. 11.00 - Reservtid
Torsdagen den 15 december kl. 10.00

Kommande debattdagar (Obs! Dessa tider kan komma att ändras)
UbU7 Ny kompetensagenda för Europa, onsdagen den 26 oktober 2016
UbU5 En stärkt yrkeshögskola, torsdagen den 24 november 2016
UbU6 Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning i Komvux, torsdagen den 24 november 2016
UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, tisdagen den 13 december 2016
UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd, tisdagen den 13 december 2016