Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-11-08 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om en ny kompetensagenda för Europa
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård, kanslirådet Carina Lindén och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 468-2016/17)
Rådsdokument 13413/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 1-2 för punkt 1)
KOM(2016) 381 (tidigare utsänd till bl.a. sammanträdet den 29 september 2016)

2. EU-överläggning om förslag till rådets rekommendation om inrättande av en kompetensgaranti
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård, kanslirådet Carina Lindén och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 469-2016/17)
Rådsdokument 13378/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 2-3 för punkt 2)
KOM(2016) 382 (tidigare utsänd till bl.a. sammanträdet den 29 september 2016)
Regeringens faktapromemoria 2015/16:FPM109 (tidigare utsänd till bl.a. sammanträdet den 29 september 2016)

3. EU-överläggning om förebyggande arbetet mot radikalisering som leder till våldsbejakande extremism
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård, kanslirådet Carina Lindén och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 470-2016/17)
Rådsdokument 13420/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 3-4 för punkt 3)

4. EU-överläggning om främjandet och utvecklandet av talang
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård, kanslirådet Carina Lindén och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 471-2016/17)
Rådsdokument 13443/16
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 4 för punkt 4)

5. EU-överläggning om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
Statssekreteraren Erik Nilsson, departementsrådet Håkan Emsgård, kanslirådet Carina Lindén och departementssekreteraren Karl Sälgström
Rådspromemoria från Utbildningsdepartementet (kompletteras senare)
Rådsdokument (kompletteras ev. senare)
Kanslikommentar till EU-överläggningen (se s. 5-6 för punkt 5)
KOM(2016) 532 (tidigare utsänd till bl.a. sammanträdet den 29 september 2016)

6. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:7

7. Anmälningar
Dnr 426-2016/17

8. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

9. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)
Beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: RA, ML, CM, IE och JS
FPM - UbU1 (tidigare utsänd till sammanträdet den 27 oktober)
Motionshäfte (tidigare utsänd till sammanträdet den 27 oktober)

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor