Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:9 Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2016/17:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:9
Datum och tid: 2016-11-10 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:8

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2016/17:8
EU-blad 2016/17:9

4. Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (UbU2y)
Justering
Skr. 2015/16:182 och motioner
Föredragande: AA
UbU2y

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inkomna regeringsbeslut från den 26 maj till den 13 oktober 2016