Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-14 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-14 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Anmälningar
Inkomna skrivelser under sommaren

2. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

3. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun (UbU3)
Justering
Prop. 2016/17:190
Föredragande: AE
UbU3

4. Anmälan till kammardebatt om Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun (UbU3), torsdagen den 21 september 2017

5. Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Fortsatt beredning
Föredragande: RA
Yttrande från Skolverket över förslag om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet
Förslag om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet (tidigare utsänt till sammanträdet den 27 april, 30 maj, 1 och 13 juni 2017)

6. EU-överläggning om regeringens inspel till kommande ramprogam för forskning
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2829-2016/17)
Kanslikommentar

7. Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg
Fortsatt beredning
Föredragande: HCH
Förslag om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg (tidigare utsänt till sammanträdet den 30 mars, 30 maj, 1 och 13 juni 2017)

8. Inbjudan till International Astronautical Federations åttonde möte för parlamentariker, den 24 september 2017 i Adelaide
Beslut om ev. deltagande
Föredragande: CN
Inbjudan och program

9. Inbjudan till möte med OECD:s globala parlamentariska nätverk, den 11-12 oktober 2017 i Paris
Beslut om ev. deltagande
Föredragande: CN
Program

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor