Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-01-30 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om halvtidsutvärdering av Erasmus+ och framtida riktlinjer post 2020
Statsrådet Anna Ekström, statssekreteraren Erik Nilsson, kanslirådet Anders Lindholm, ämnesrådet Anna Gudmundsson och politiske sekreteraren Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1041-2017/18)
Kanslikommentar till EU-överläggningen

2. EU-överläggning om hur utbildningsaspekterna av Europeiska rådets slutsatser från den 14 december ska tas vidare
Statsrådet Anna Ekström, statssekreteraren Erik Nilsson, kanslirådet Anders Lindholm, ämnesrådet Anna Gudmundsson och politiske sekreteraren Jenni Larsson, samtliga från Utbildningsdepartementet.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1042-2017/18)
Europeiska rådets slutsatser av den 14 december 2017.
Kanslikommentar till EU-överläggningen

3. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:17

4. Anmälningar
Dnr 997-2017/18
Dnr 1028-2017/18
Dnr 1048-2017/18

5. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:10
EU-blad 2017/18:11

6. EU-planering våren 2018
EU-planeringsdokument våren 2018

7. Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv (UbU9)
Justering
Prop. 2017/18:24 och motioner
Föredragande: PB
UbU9

8. Anmälan till kammardebatt om Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv (UbU9), onsdagen den 7 februari 2018

9. Fråga om utskottsinitiativ om trygghet och studiero
Fortsatt beredning
Föredragande: RA
FPM-Utskottsinitiativ om trygghet och studiero

10. Fråga om utskottsinitiativ om kunskapsunderlag om användandet av kvalificerade lärare med utländsk lärarutbildning utan lärarlegitimation för viss undervisning i skolan
Fortsatt beredning
Föredragande CM
FPM-Utskottsinitiativ om kunskapsunderlag om användandet av kvalificerade lärare med utländsk lärarutbildning utan lärarlegitimation för viss undervisning i skolan

11. Gymnasieskolan (UbU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA
Motion 2017/18:681
Motion 2017/18:3759, yrkande 17 och 24

12. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 från kulturutskottet
Föredragande: CN
Motion 2017/18:2337

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan


Bilagor