Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-28 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapporter: Samisk utbildning – dags för en omstart (RiR 2017:15) och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet (RiR 2017:18)
Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledaren Jens Pettersson, ämnessakkunnige Sofia Sandgren Massih, revisorn Olof Widmark och revisionsdirektören Krister Sund, samtliga från Riksrevisionen
Samisk utbildning – dags för en omstart (RiR 2017:15)
Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet (RiR 2017:18)

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:1

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:1
EU-blad 2017/18:2
EU-blad 2017/18:3
EU-blad 2017/18:4

5. EU-planering hösten 2017
EU-planeringsdokument hösten 2017

6. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (UbU4)
Beredning
Prop. 2016/17:204
Föredragande: RA
FPM-UbU4

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: AS
FPM - Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
PM från konstitutionsutskottet

8. Reseberättelse från utskottsresa till Schweiz
Beslut
Reseberättelse från utskottsresa till Schweiz

9. Reseberättelse från utskottsresa till Skottland
Beslut
Reseberättelse från utskottsresa till Skottland

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor