Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-02-27 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. EU-överläggning om rådets rekommendation om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet
Statsrådet Anna Ekström, kanslirådet Jacob Johansson och departementssekreteraren Heidi Bogren, samtliga från Utbildningsdepartementet.
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1260-2017/18)
Rådsdokument 13161/17
Kanslikommentar till EU-överläggningen

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:20

3. Anmälningar
Dnr 1252-2017/18

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Vuxenutbildning (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: PB
UbU15

6. Anmälan till kammardebatt om Vuxenutbildning (UbU15), onsdagen den 7 mars 2018

7. Övergripande skolfrågor (UbU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM
FPM-UbU18
Motionshäfte

8. Forskning (UbU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU17
Motionshäfte

9. Samisk utbildning (UbU21)
Beredning
Skr 2017/18:68 och motion
Föredragande: PB
FPM-UbU21
Motion 2017/18:3948

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor