Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-06 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:21

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Grundläggande om utbildningen (UbU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: AE
FPM-UbU20
Motionshäfte

5. Lärare och elever (UbU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: RA
FPM-UbU19
Motionshäfte

6. Fråga om utskottsinitiativ om trygghet och studiero i skolan
Fortsatt beredning
Föredragande: RA
FPM-Utskottsinitiativ om trygghet och studiero i skolan

7. Fråga om utskottsinitiativ om kunskapsunderlag om användandet av kvalificerade lärare med utländsk lärarutbildning utan lärarlegitimation för viss undervisning i skolan
Fortsatt beredning
Föredragande: CM
FPM-Utskottsinitiativ om kunskapsunderlag om användandet av kvalificerade lärare med utländsk lärarutbildning utan lärarlegitimation för viss undervisning i skolan

8. Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet (UbU22)
Beredning
Skr. 2017/18:84 och motion
Föredragande: JB
FPM-UbU22
Motion 2017/18:3975

9. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2017/18:3789 yrkande 30 av Annika Qarlsson m.fl. (C) från arbetsmarknadsutskottet
Föredragande: CN
Motion 2017/18:3789

10. Högskolan (UbU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: HCH
Motion 2017/18:3789 yrkande 30
Motion 2017/18:3353 yrkande 7

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Program - Utbildningsutskottets öppna utfrågning om trygghet och studiero i skolan den 8 mars 2018