Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23
Datum och tid: 2018-03-08 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om trygghet och studiero i skolan
Program
Deltagarlista

Bilagor