Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-20 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:22
Protokoll 2017/18:23

2. Anmälningar
Dnr 1370-2017/18

3. Inkomna EU-dokument

4. Övergripande skolfrågor (UbU18)
Justering
Motioner
Föredragande: CM
UbU18

5. Lärare och elever (UbU19)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RA
Motion 2017/18:3355 yrkande 7

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor