Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-22 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:24

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Högskolan (UbU16)
Justering
Motioner
Föredragande: HCH
UbU16

5. Karriärstegsreformen och lärarlönelyftet (UbU22)
Justering
Skr. 2017/18:84 och motion
Föredragande: JB
UbU22

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor