Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 4-30

1. Val av ordförande

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:25

3. Anmälningar
Dnr 1522-2017/18

4. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

5. Lärare och elever (UbU19)
Justering
Motioner
Föredragande: RA
UbU19

6. Grundläggande om utbildningen (UbU20)
Justering
Motioner
Föredragande: AE
UbU20

7. Anmälan till gemensam kammardebatt för Övergripande skolfrågor (UbU18), Lärare och elever (UbU19), Grundläggande om utbildningen (UbU20) samt Karriärstegsreformen och lärarlönelyftet (UbU22) torsdagen den 12 april 2018

8. Samisk utbildning (UbU21)
Justering
Skr 2017/18:68 och motion
Föredragande: PB
UbU20

9. Anmälan till kammardebatt om Samisk utbildning (UbU21), torsdagen den 12 april 2018

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor