Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-04-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:26

2. Anmälningar
Dnr 1565-2017/18
Dnr 1578-2017/18

3. Inkomna EU-dokument och EU-blad
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2017/18:13

4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet och ev. beredning
Skr. 2017/18:118 och motioner
Föredragande: JB
FPM-Verksamheten i den Europeiska unionen under 2017
Motion 2017/18:4036

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och ev. beredning
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: LL
FPM-Skrivelse 2017/18:75

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor